پیراهن رسمی یا کزوال
پیراهن

پیراهن رسمی یا کژوال

پیراهن رسمی یا کژوال؟ مساله این است! از ابتدای تاریخ هیچ رنگی به اندازه رنگ سفید مورد اقبال جهانیان قرار نگرفته است . ...